Làm giúp em bài này vs nha Làm việc theo cặp và hoàn thành các bảng dưới đây. Bạn nghĩ sở thích của 3 người là rẻ hay đắt,khó,dễ cheap hobbies: expen

Question

Làm giúp em bài này vs nha
Làm việc theo cặp và hoàn thành các bảng dưới đây. Bạn nghĩ sở thích của 3 người là rẻ hay đắt,khó,dễ
cheap hobbies:
expensive hobbies:
easy hobbies:
difficult hobbies:

in progress 0
Alice 6 ngày 2021-12-03T21:49:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T21:50:25+00:00

  cheap hobbies: watching – bird ,play board game,gardening

  expensive hobbies: taking photos, cycling,arranging flowers,…

  easy hobbies:collecting books,sing

  difficult hobbies:skating, play the guitar,cooking,carving eggshell

  0
  2021-12-03T21:51:13+00:00

  Bạn hãy cho mình vote 5 sao và ctlhn ạ. Mình cảm ơn
                                                 Bài Làm
  -Cheap hobbies : I don’t buy skin meat because you’re too expensive
  -Expensive hobbies: I eat beef because my family is rich
  -Easy hobbies:I like to play soccer because it’s easy
  -Difficult: I find carving wood difficult because I spent too
                                                     @FbBinhne2k88
                                                   #KHÔNG CHÉP MẠNG
                                             CHÚC BẠN HỌC TỐT!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )