Làm giúp mik bài 19 20 trong sách toán tập 2 toán hình trang 82

Question

Làm giúp mik bài 19 20 trong sách toán tập 2 toán hình trang 82

in progress 0
Lyla 4 ngày 2021-10-10T11:08:30+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T11:09:45+00:00

  Bài 19:

   vì ∠xOy và ∠yOy’ là hai góc kề bù nên

  ∠xOy + ∠yOy’ = 1800 => ∠yOy’ = 1800 – 1200 = 600

  Bài 20:

  Ta có:

  ∠BOI = 1/4 ∠AOB = 1/4 .600 = 150

  Vì tia OI nằm giữa hai tia OA và OB nên

  ∠AOI + ∠IOB = ∠AOB => ∠AOI = ∠AOB – ∠IOB

  Mà ∠AOB = 600 và ∠BOI – 150

  => ∠AOI = 600 – 150 = 450

  0
  2021-10-10T11:10:16+00:00

  Bài 19:

  Vì hai góc xOy và yOy’ kề bù, nên:

  xOy + yOy’ = 180 độ

  => yOy’= 180 độ – xOy =  180 độ – 120 độ = 60 độ

  Bài 20:

  BOI =1/4 AOB = 1/4 60 độ = 15 độ 

  Do tia OI nằm giữa hai tia OA và OB, nên

  AOI + BOI = AOB

  => AOI +15 độ = 60 độ 

  hay AOI = 15 độ 

  *Lưu ý: thêm các mũ cho xOy, yOy’, BOI, AOI, AOB*

  Mong bạn hiểu !!!!

  Chúc bạn học tốt !!!!

  Cho mik xin ctlhn và 5 sao ạ!!!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )