LÀM GIÚP MÌNH VỚI Ạ MÌNH CẢM ƠN LÀM XONG CHO MÌNH TRƯỚC 10:30 GIỜ NHÉ Câu 1: ” Dòng sông Năm Căn ….. trường thành vô tận ” b) Nêu nội dung của văn b

Question

LÀM GIÚP MÌNH VỚI Ạ MÌNH CẢM ƠN LÀM XONG CHO MÌNH TRƯỚC 10:30 GIỜ NHÉ
Câu 1: ” Dòng sông Năm Căn ….. trường thành vô tận ”
b) Nêu nội dung của văn bản?
c) Phép tu từ nào được sử dụng nhiều nhất trong đoạn văn? Chỉ ra các phép so sánh trong đoạn văn trên?
d) Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong đoạn văn sau ” Dòng sông Năm Căn…… những đầu sóng chắn”
cho biết đây có phải câu trần thuật đơn ko? Vì sao?

in progress 0
Alaia 8 phút 2021-09-10T02:19:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:20:02+00:00

  b. Nội dung chính: Miêu tả về dòng sông Năm Căn và rừng đước rộng lớn.

  c. Phép tu từ so sánh được sử dụng nhiều nhất

  – Các phép so sánh: 

  + nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác

  + cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng.

  + Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận

  d. Dòng sông Năm Căn/ mênh mông, nước/ ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước/ bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng

  CN1: Dòng sông Năm Căn

  VN1: mênh mông

  CN2: nước

  VN2: ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác

  CN3: cá nước

  VN3: bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng

  -> đây không phải câu trần thuật đơn, vì câu trên có 3 cụm chủ vị cấu tạo nên.

  0
  2021-09-10T02:20:18+00:00

  `#Dark`

  Nội dung chính:

  Miêu tả về dòng sông năm Căn ở cuối vùng phía Nam của Tổ Quốc.Rừng đước cộng với dòng sông Năm Căn tạo ra vẻ đẹp hùng vĩ của dòng sông năm Căn

  -So sánh được dùng nhiều nhất:

  +Dòng sông năm Căn…như thác.

  +Thuyền xuôi…rừng đước

  d)

  Dòng sông Năm Căn mênh mông//nước đổ ầm ầm ra biển như thác,

   CN1                                                           VN!

  cá nước//bơi hàng hàng đen trũi nhô lên hụp xuống như

  CN1                                                VN2

  người bơi ếch giữa nhưng đầu sóng trắng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )