Làm giúp toyy Cho A= 7/10. 5/10 B= -2/3: 4+5/6-9/16 a) Rút gọn A, B b) So sánh A và B

Question

Làm giúp toyy
Cho A= 7/10. 5/10
B= -2/3: 4+5/6-9/16
a) Rút gọn A, B
b) So sánh A và B

in progress 0
Reagan 2 tháng 2021-10-13T02:37:55+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T02:39:10+00:00

  A = $\frac{7}{10}$ . $\frac{5}{10}$ 

  A = $\frac{7}{20}$.

  B = $\frac{-2}{3}$ ÷ 4 + $\frac{5}{6}$ – $\frac{9}{16}$

  B = $\frac{-1}{6}$ + $\frac{5}{6}$ – $\frac{9}{16}$

  B = $\frac{2}{3}$ – $\frac{9}{16}$

  B = $\frac{5}{48}$.

   

  0
  2021-10-13T02:39:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chúc hok tốt nha!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )