Làm hộ (x+1)(x+9)=(x+3)(x+5) (x+1)(2x-3)-3(x-2)=2(x-1)^2 Giải phương trình nha

Question

Làm hộ
(x+1)(x+9)=(x+3)(x+5)
(x+1)(2x-3)-3(x-2)=2(x-1)^2
Giải phương trình nha

in progress 0
Amaya 1 năm 2021-10-26T18:23:01+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T18:24:03+00:00

  (x+1)(x+9)=(x+3)(x+5) 

  ⇔ x²+9x+x+9=x²+5x+3x+15

  ⇔x²-x²+9x+x-5x-3x=15-9

  ⇔2x=6

  ⇔x=3

  vậy phương trình có nghiệm la x=3.

  (x+1)(2x-3)-3(x-2)=2(x-1)^2 

  ⇔2x²-3x+2x-3-3x+6=2.(x²-2x+1)

  ⇔2x²-4x+3=2x²-4x+2

  ⇔2x²-2x²-4x+4x=2-3

  ⇔0x=-1 (vô lý) 

  vậy pt vô nghiệm.

   

  0
  2021-10-26T18:24:28+00:00

  Đáp án:

   Em tham khảo

  Giải thích các bước giải:

   $(x+1)(x+9)=(x+3)(x+5)$

  $⇔x^2+9x+x+9=x^2+5x+3x+15$

  $⇔2x=6$

  $⇔x=3$

  Vậy $x=3$

  $(x+1)(2x-3)-3(x-2)=2(x-1)^2$

  $⇔2x^2-3x+2x-3-3x+6=2x^2-4x+2$

  $⇔0x=-1$ 

  $⇒x∈∅$

  Vậy $x∈∅$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )