Làm hộ 2 bài ạ: 1.Một người đi xe đạp với vận tốc 12km/giờ.Người đó đi từ nhà lúc 7 giờ để lên thành phố cách nhà 24km. Lên đến thành phố, người đó ở

Question

Làm hộ 2 bài ạ:
1.Một người đi xe đạp với vận tốc 12km/giờ.Người đó đi từ nhà lúc 7 giờ để lên thành phố cách nhà 24km. Lên đến thành phố, người đó ở lại 1 giờ rồi trở lại về nhà theo vận tốc cũ.Hỏi người đó về đến nhà lúc mấy giờ?
2.Chiếc khăn quàng đỏ của em có dạng hình tam giác có hai cạnh bên bằng nhau, có cạnh đáy 3dm và chiều cao 1,5dm. Hỏi có 0,27m2 vuông vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu chiếc khăn quàng đỏ như thế?

in progress 0
Autumn 1 tuần 2021-09-12T23:39:35+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:40:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Chúc e hok tốt

  0
  2021-09-12T23:41:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài 1:

  Thời gian người đó tới B là:

  `24:12` `=2` `(giờ)`

  Khi ngươi đó bắt đầu đi vê A là lúc:

  `7` `giờ` `+` `2` `giờ` `+` `1` `giờ` `=10` `(giờ)`

  Người đó về nhà lúc:

  `10` `giờ` `+` `2` `giờ` `=12` `(giờ)`

  `Đáp` `số:` `12` `giờ`

  Bài 2:

  Đổi `3dm` `=0,3m`

  `1,5dm` `=0,15m`

  Diện tích của khăn quang là:

  `0,15` x `0,3` `=0,045` `(m^2)`

  Số khăn quàng may được là:

  `0,27` `:0,045` `=6` `(cái)`

  `Đáp` `số:` `6` `cái`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )