Làm hộ mik phần THÀNH TỰ NHÉ hứa ctlhn+ 5* LĨNH VỰC TÊN NHÀ KHOA HỌC THÀNH TỰU Khoa học Niu Tơn( Anh)

Question

Làm hộ mik phần THÀNH TỰ NHÉ hứa ctlhn+ 5*
LĨNH VỰC TÊN NHÀ KHOA HỌC THÀNH TỰU
Khoa học Niu Tơn( Anh) Thuyết Vạn vất hấp dẫn
tự nhiên Lô mô nô xốp( Nga)
Puộc kim giơ( Séc)
Đác uyn( Anh)
Khoa học Triết học: Phoi ơ Bách
xã hội Hê gen
Kinh tế học: A dam Xmít
X
Tư tưởng: Xanh Xi mông
Ooen
Mác
Ang ghen
Cố gắng giúp mik nhé mik cần gấp lắm

in progress 0
Iris 3 tháng 2021-09-12T21:14:05+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T21:15:33+00:00

  Giải thích ký tự:_____ là y như trên(tức là chữ đó y như ở trên dòng đó)

  Lĩnh vực                   tên nhà khoa học                      Thành tựu

  tự nhiên                    Lô -mô-nô-xốp                          ĐL Bảo toàn vật chất

   khoa học                    Puốc-kin-giơ                              bí mật sự phát triển thực

                                                                                         vật và đời sống của mô động vật

                                     Đác-uyn                                       Thuyết tiến hóa và di truyền

  khoa học              Triết học:Triết học  Phoi-ơ-bách                   Chủ nghĩa duy vật                               xã hội                           Hê-ghen                                             __________________

                               Kinh tế học:Xmít                                            Chính trị KT học tư sản                

                                        Ri-các-đô                                              _______________________

                                Tư tưởng:  Xanh Xi-mông                             Chủ nghĩa xã hội ko tưởng

                                                Ô-oen                                             __________________________

                                                 Mác                                                Chủ nghĩa xã hội khoa học

                                             Ăng-ghen                                            _____________________________

  MK làm xong rồi nhé bạn nhớ vote cho mk  5 sao nhé và có bài lịch sử nào khó cứ nhờ mk nhé. Cảm ơn bạn     

                                     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )