Làm hộ mình 6 câu này với ạ!!!! *Câu 1: Với việc kí Hiệp ước nào, triều đình Huế thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì, đồng thời cắt tỉn

Question

Làm hộ mình 6 câu này với ạ!!!!
*Câu 1: Với việc kí Hiệp ước nào, triều đình Huế thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì, đồng thời cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi Trung Kì, sáp nhập vào Nam Kì – thuộc Pháp?
A.Hiệp ước năm Nhâm Tuất 1862.
B. Hiệp ước Giáp Tuất 1874.
C. Hiệp ước Pa-tơ-nốt 1884.
D.Hiệp ước Hác-măng 1883.
*Câu 2: Mục đích chính của Pháp khi thực hiện các chính sách về chính trị từ 1897 đến 1918 đối với nước ta là:
A. Chia rẽ dân tộc. C. Bắc Kì là xứ bảo hộ.
B. Thành lập Liên bang Đông Dương. D. Nam Kì theo chế độ thuộc địa.
*Câu 3: Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của những tư tưởng cải cách cuối thế kỉ XIX?
A. Đã gây được tiếng vang lớn.
B. Phản ánh một nhu cầu thực tại khách quan của xã hội.
C. Tấn công vào những tư tưởng lỗi thời, bảo thủ đang cản trở, bước tiến hoá của dân tộc.
D. Góp phần vào sự chuẩn bị cho sự ra đời của phong trào Duy Tân đầu thế kỉ XX.
Câu 4: Giai cấp phần lớn xuất thân từ nông dân, không có ruộng đất nên phải tìm đến các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền… xin làm công ăn lương là:
A. công nhân. B. địa chủ. C. tiểu tư sản. D. tư sản.
Câu 5: Vì sao nông dân sẵn sàng tham gia các cuộc đấu tranh yêu nước?
A. Vì căm ghét địa chủ. C. Vì căm ghét thực dân Pháp.
B. Vì căm ghét chế độ phong kiến. D. Vì muốn tự do và no ấm.
Câu 6: Mục đích chính của Pháp khi thực hiện các chính sách về xã hội từ 1897 đến 1918 đối với nước ta là
A. Phục vụ chế độ phong kiến. C. Khai hóa văn minh cho người Việt Nam.
B. Hệ thống giáo dục chia làm ba bậc. D. Đào tạo tay sai người bản xứ.

in progress 0
Clara 2 tuần 2021-07-12T10:44:45+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:46:02+00:00

  Câu 1: D.Hiệp ước Hác-măng 1883.

  Câu 2: A. Chia rẽ dân tộc.

  Câu 3: D. Góp phần vào sự chuẩn bị cho sự ra đời của phong trào Duy Tân đầu thế kỉ XX.

  Câu 4: A. công nhân.

  Câu 5: D. Vì muốn tự do và no ấm.

  Câu 6: D. Đào tạo tay sai người bản xứ.

  Mik xin hay nhất nhé bn 

  0
  2021-07-12T10:46:14+00:00

  câu 1 B

  câu 2 A

  câu 3 B

  câu 4 A

  Câu 5 B

  câu 6 mk ko chắc lắm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )