làm hộ mình phiếu sau nhé : 1. Hoàn thành các câu hỏi (học thuộc), bài tập sau 1.1. Đa thức là gì ? Nêu định nghĩa đa thức? để thu gọn đa thức ta làm

Question

làm hộ mình phiếu sau nhé :
1. Hoàn thành các câu hỏi (học thuộc), bài tập sau
1.1. Đa thức là gì ? Nêu định nghĩa đa thức? để thu gọn đa thức ta làm ntn?
đơn thức có phải là một đa thức không ?
1.2. Bậc của đa thức là gì? Hãy Cho ví dụ và chỉ ra bậc của đa thức ?
2. Chuẩn bị bài tiếp theo: Tiết 54: Cộng trừ đa thức – Luyện tập.
Nghiên cứu Sgk nội dung bài học (nghiên cứu kỹ nội dung về phép tính cộng ,
trừ đa thức ) và thực hiện các nhiệm vụ sau:
*Nhiệm vụ1: Luyện kĩ năng bỏ dấu ngoặc
– Xem lại quy tắc bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu cộng , dấu trừ
– Xem tính chất giao hoán và kết hợp để nhóm các hạng tử đồng dạng
*Nhiệm vụ 2 : Tìm hiểu về các bước cộng , trừ đa thức .Em hãy nghiên cứu Sgk
và trả lời các câu hỏi sau:
+ Muốn cộng hay trừ đa thức ta làm thế nào?Các bước để cộng hay trừ đa
thức?
+ Áp dụng tính chất giao hoán , kết hợp của phép cộng để nhóm các hạng tử
đồng dạng ntn ?

in progress 0
Josie 3 tuần 2021-11-22T12:28:42+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:30:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1.1.Đa thức là một tổng của hai hay nhiều đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi  một hạng tử của đa thức đó.để thu gọn đa thức ta làm như sau

  B1 .nhóm các đơn thức đồng dạng với nhau

  B2. cộng ,trừ các đơn thức đồng dạng trong từng nhóm

  đơn thức có phải là 1 đa thức

  1.2.Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó

  Vd.

  +Để cộng hay trừ các đa thức ta nhóm các hạng tử đồng dạng lại với nhau và thực hiện phép tính.

  Các bước:

  +Bỏ ngoặc

  +Nhóm các hạng tử đồng dạng

  +Thực hiện phép tính

  Áp dụng:nhóm các hạng tử đồng dạng lại với nhau và giữ nguyên dấu

  chúc bạn học giỏi

  0
  2021-11-22T12:30:27+00:00

  1.

  1.1.Đa thức là tổng của những đơn thức.Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.

  Để thu gọn đa thức ta nhóm các hạng tử đồng dạng lại với nhau và thực hiện phép tính.

  Một đơn thức cũng được coi là 1 đa thức.

  1.2.Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.

  VD:xy^5+6x^3+4y^2

  Bậc của đa thức là:6.

  Nhiệm vụ 2

  +Để cộng hay trừ các đa thức ta nhóm các hạng tử đồng dạng lại với nhau và thực hiện phép tính.

  Các bước:

  +Bỏ ngoặc

  +Nhóm các hạng tử đồng dạng

  +Thực hiện phép tính

  Áp dụng:nhóm các hạng tử đồng dạng lại với nhau và giữ nguyên dấu

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )