làm hộ mk câu f này nhé mk đang cần gấp 7x = 3y và x- y = 16

Question

làm hộ mk câu f này nhé mk đang cần gấp
7x = 3y và x- y = 16

in progress 0
Serenity 1 tháng 2021-08-11T10:14:59+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:16:05+00:00

  Đáp án: -12 và -28

  Giải thích các bước giải: 

  Ta có: 7x = 3y

  ⇒ y/3 = y/7

  ⇒ y/3 = y/7 = (x-y) / (3-7) = 16/-4 = -4

  ⇒ x = -4 . 3 = -12

  ⇒ y = -4 . 7 = -28

  Vậy x = -12 và y = -28

   

  0
  2021-08-11T10:16:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: $x-y=16⇔ x=y+16$

  Thay $x=y+16$ vào $7x=3y$ ta được: 

  $7.(y+16)=3y $

  $⇔7y+112=3y$

  $⇔7y-3y=-112$

  $⇔ 4y=-112$

  $⇔y=-28$ 

  Thay $y=-28$ vào $x-y=16$, ta được:

  $x-(-28)=16$

  $⇔ x+28=16$

  $⇔x=-12$

  Vậy $x=-12$ và $y=-28$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )