làm một bài luận cho tạm chí của nhà trường bằng TA [ 80-90 chữ ]

Question

làm một bài luận cho tạm chí của nhà trường bằng TA [ 80-90 chữ ]

in progress 0
Serenity 29 phút 2021-09-08T23:38:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:40:40+00:00

  The issue of social networks, the attractiveness of the games of the media, …. It makes the students curious and far away into social evils. The issue of video games has become a problem. The game causes us to ruin our knowledge, cause us problems with social evils. Causing social evils, making people, we will lose the root of knowledge, become the surplus of society, so we must join hands to learn to cultivate knowledge, increase knowledge exchange. Do five things Uncle Ho taught.

  Dịch nè

  Vấn đề về mạng xã hội,  sự cuốn hút của những trò chơi của mạng truyền thông,…. Đưa ra làm cho lứa tuổi học sinh tò mò và xa vào tệ nạn xã hội.Tại trường chúng ta cũng vậy. Vấn đề về trò chơi điện tử đã trở thành một vấn đề đáng quan tâm. Trò chơi gây ho chúng ta hỏng kiến thức, gây cho ta những vấn đề tệ nạn xã hội. Gây tệ nạn xã hội, làm cho con người chúng ta sẽ mất gốc kiến thức trở thành người thừa của xã hội.Vậy nên trương chúng ta phải chung tay học tập vun đắp kiến thức, tăng cường trao dồi kiến thức. Thực hiện năm điều bác Hồ dạy.

  Cho mình 5 sao và 1 cảm ơn và 1 câu trả lời hay nhất nha.

  0
  2021-09-08T23:40:44+00:00

  @`Team Meo`
  Tiếng Anh:
  Nowadays, the term online game is so popular that it gradually overwhelms folk games. To attract players, the graphics in these games are designed very vividly with catchy sound effects. In particular, the game scene is programmed very realistically, making the player sink into the fantasy world. Online games harm the nervous system, making gamers unable to distinguish between real and virtual worlds. A lot of people, because of that, lose the ability to control themselves, become violent, fight like in the game because they think they are as strong as in that world. Gaming takes time and money to play. As a result, they develop a habit of stealing, very bad like stealing to have money to play games. The most important thing is that online games today have become an indispensable part of their lives. Now is the time to ring the warning bells about online games.
  Tiếng Việt:
  Ngày nay cụm từ game trực tuyến đã quá phổ biến nó lấn át dần những trò chơi dân gian. Để thu hút người chơi thì đồ họa trong các trò chơi này được thiết kế rất sống động với hiệu ứng âm thanh bắt tai. Đặc biệt khung cảnh game được lập trình rất chân thực khiến người chơi chìm vào thế giới hư ảo. Trò chơi trực tuyến gây hại cho hệ thần kinh, khiến cho người chơi game không phân biệt được thế giới thực và thế giới ảo. Rất nhiều người vì thế mà mất khả năng kiểm soát bản thân, trở nên bạo lực, đánh nhau như trong game vì nghĩ mình rất mạnh như trong thế giới ấy. Chơi game tiêu tốn thời gian và tiền bạc để chơi. Kết quả là họ nảy sinh thói quen ăn trộm, rất xấu như ăn cắp vặt để có tiền chơi game. Điều quan trọng nhất là game online ngày nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Giờ đã đến lúc vang lên tiếng chuông cảnh báo về game trực tuyến

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )