Làm nhanh ạ mik vote 5 sao luôn CÂU 1: Dòng điện là gì? A.Là dòng các nguyên tử dịch chuyển có hướng. B.Là dòng các hạt nhân trong các chất dịch chuyể

Question

Làm nhanh ạ mik vote 5 sao luôn
CÂU 1: Dòng điện là gì?
A.Là dòng các nguyên tử dịch chuyển có hướng.
B.Là dòng các hạt nhân trong các chất dịch chuyển có hướng.
C.Là dòng chất lỏng dịch chuyển có hướng.
D.Là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.
CÂU 2: Trong vật nào dưới đây đang có dòng điện chạy qua?
A.Một thanh thủy tinh đã được cọ sát bằng mảnh lụa.
B.Một chiếc đèn pin mà bóng đèn của nó bị đứt dây tóc.
C.Một mảnh ni lông đã được cọ xát.
D.Một chiếc điện thoại di động đang được dùng để nghe và nói.
CÂU 3: Loại hạt nào dưới đây khi chuyển động có hướng thì không tạo thành dòng điện?
A.Các nguyên tử.
B.Các hạt nhân của nguyên tử.
C.Các hạt mang điện tích âm.
D.Các hạt mang điện tích dương.
CÂU 4: Không có dòng điện chạy qua vật nào dưới đây?
A.Bóng đèn điện đang phát sáng.
B.Thước nhựa đang bị nhiễm điện.
C.Quạt điện đang quay liên tục.
D.Nồi cơm điện lúc đang nấu cơm.
CÂU 5: nguồn điện có các đặc điểm và công dụng nào kể sau?
A.Có hai cực.
B.Cung cấp dòng điện lâu dài để các dụng cụ điện hoạt động.
C.Có dòng điện chạy qua chính nó.
D.Tất cả các tính chất trên.
CÂU 6: Một bóng đèn đang mắc vào mạch điện, đèn không cháy sáng. (Những) Điều nào kể sau là nguyên nhân?
A.Nguồn điện hết điện (hoặc bị hư).
B.Dây tóc bóng đèn bị đứt.
C.Chưa đóng công tắc của mạch.
D.Bất kì điều nào ở các câu trên.
CÂU 7: Để thắp sáng 1 bóng đèn pin thì:
A.Chỉ cần có nguồn điện.
B.Bóng đèn phải được nối vào 2 cực của nguồn điện bằng dây điện.
C.Chỉ cần bóng đèn và nguồn điện.
D.Chỉ cần có dây điện.
CÂU 8: Dụng cụ nào dưới đây không phải là nguồn điện:
A.Đinamo lắp ở xe đạp.
B.Bóng đèn điện đang sáng.
C.Pin.
D.Ắc quy.
CÂU 9: Chọn câu sai trong các câu sau:
A.Dòng điện chạy trong mạch điện kín bao gồm các thiết bị điện được nối liền với 2 cực của nguồn điện bằng dây điện.
B.Khi mạch điện không kín thì không có dòng điện chạy trong mạch.
C.Các nguồn điện như pin, ắc quy đều có ghi cực dương(+) và cực âm(-) trên vỏ của chúng.
D.Các câu trên đều sai.
CÂU 10: Đang có dòng điện chạy trong vật nào dưới đây?
A.
Đồng hồ dùng pin đang chạy.
B.Ắc quy đang được để trong quầy bán hàng.
C.Chiếc bút thử điện đặt trên bàn.
D.Chiếc pin tròn được đặt tách riêng trên bàn.

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-10-19T21:42:47+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T21:44:01+00:00

  Đáp án:

  1. D

  2. D

  3. A

  4. B

  5. D

  6. D

  7. B

  8. B

  9. A

  10. A

   

  0
  2021-10-19T21:44:28+00:00

  Đáp án:

   Bn xem hình. Xl có một câu mik ko rõ. Mong bn thông cảm.

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )