LÀm nhanh giúp em ạ Cho tam giác AOB có AB = 18cm; OA =12cm; OB=9cm. Trên tia đối của tia OB lấy điểm D sao cho OD = 3cm .Qua D kẻ đường thẳng song s

Question

LÀm nhanh giúp em ạ
Cho tam giác AOB có AB = 18cm; OA =12cm; OB=9cm. Trên tia đối của tia OB lấy điểm D sao cho OD = 3cm .Qua D kẻ đường thẳng song song với AB cắt tia AO ở C. Gọi F là giao điểm của AD và BC
a)độ dài OC,OD
b)tỉ số FD/FA

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-10-10T07:24:09+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T07:25:17+00:00

  Xét ΔOAB vàΔOCD có

  CD//AB nên 

  AO/OC =OB/OD = AB/CD

  ⇒12/OC=9/3 =18/DC

  ⇒OC=4cm OD=6 cm

  b) Xét ΔFCD và ΔDBA có AB//CD

  nên FD/FA=CD/AB=6/18=1/3

  Vậy tỉ số của FD/FA =1/3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )