làm ơn giúp em với ạ Cho hình thang ABCD có độ dài đáy AB =3/4 đáy CD .Trên AB kéo dài vê phía B lấy điểm M sao cho BM =1/3 AB.Nối DM cắt BC tại N a)

Question

làm ơn giúp em với ạ
Cho hình thang ABCD có độ dài đáy AB =3/4 đáy CD .Trên AB kéo dài vê phía B lấy điểm M sao cho BM =1/3 AB.Nối DM cắt BC tại N
a) Tính diện tích hình thang ABCD . Biết Ab =12.6 cm ; chiều cao hình thang là 11.5 cm
b) So sánh BN và BC
Hai kho gạo A và B có 115 tấn .người ta đã bán ở kho A đi 4/5 số gạo, bán ở kho B đi 7/11 số gạo thì số gạo còn lại ở kho a hơn số gạo còn lại ở kho b là 8 tấn. Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn gạo

in progress 0
Alice 1 tháng 2021-09-02T13:20:31+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:21:31+00:00

  Xin lỗi mình chỉ biết làm bài dưới thôi 

   

  Giải thích các bước giải:

  Giải thích các bước giải:

  Số gạo còn lại ở kho A là :

  1−4/5=1/5 (kho A)

  Số gạo còn lại ở kho B là :

  1−7/11=4/11 (kho B)

  Theo đề bài thì 1/5 hay 4/20 kho A hơn 4/11 kho B là 8 tấn
  Như vậy nếu chia số gạo ở kho A thành 20 phần bằng nhau; số gạo ở kho B thành 11 phần bằng nhau thì mỗi phần của kho A hơn mỗi phần ở kho B là
  8:4 = 2 tấn
  Do đó nếu kho A bớt 2×20 tấn hoặc kho B thêm 2×11 tấn thì 4/20 kho A=4/11 kho B

  0
  2021-09-02T13:22:21+00:00

  Đáp án:

   tham khảo tại đây nhé

  Giải thích các bước giải:

   chúc bạn học tốt 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )