Làm rõ bản chất của ý thức theo quan điểm chủ nghĩa duy vật biện chứng. Lấy VD. mn giúp mình vs ạ

Question

Làm rõ bản chất của ý thức theo quan điểm chủ nghĩa duy vật biện chứng. Lấy VD. mn giúp mình vs ạ

in progress 0
Serenity 1 giờ 2021-09-08T16:21:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T16:22:21+00:00

  Theo quan điểm duy vật biện chứng, ý thức có nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc xã hội. – Nguồn gốc tự nhiên của ý thức Các yếu tố tạo thành nguồn gốc tự nhiên của ý thức là bộ óc con người và hoạt động của nó cùng mối quan hệ giữa con người với thế giới khách quan

  0
  2021-09-08T16:22:45+00:00

  *Theo quan điểm duy vật biện chứng, ý thức có nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc xã hội. – Nguồn gốc tự nhiên của ý thức Các yếu tố tạo thành nguồn gốc tự nhiên của ý thức là bộ óc con người và hoạt động của nó cùng mối quan hệ giữa con người với thế giới khách quan.

  *Theo quan điểm duy vật biện chứng, ý thức có nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc xã hội.

  Vd:

  *Nguồn gốc tự nhiên của ý thức:

  Các yếu tố tạo thành nguồn gốc tự nhiên của ý thức là bộ óc con người và hoạt động của nó cùng mối quan hệ giữa con người với thế giới khách quan; trong đó, thế giới khách quan tác động đến bộ óc con người từ đó tạo ra khả năng hình thành ý thức của con người về thế giới khách quan. Như vậy, ý thức chính là sự phản ánh của con người về thế giới khách quan.

  *Nguồn gốc xã hội của ý thức:

  Nhân tố cơ bản nhất và trực tiếp nhất tạo thành nguồn gốc xã hội của ý thức là lao động và ngôn ngữ.

  Chúc bạn học tốt!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )