Làm sơ đồ tư duy phần lý thuyết của 3 bài sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng và khí

Question

Làm sơ đồ tư duy phần lý thuyết của 3 bài sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng và khí

in progress 0
Mary 2 tháng 2021-10-12T02:40:30+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T02:42:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chất rắn: 

  – Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi

  – chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

  Chất lỏng:

  – Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi

  – Chất lỏng khác nhau thì nở vì nhiệt khác nhau

  Chất khí:

  – Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi

  – Chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt giống nhau

  0
  2021-10-12T02:42:29+00:00

  đáp án no copy (có kí tên)

  Xin 5* và câu trả lời hay nhất.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )