Làm sơ đồ tư duy phần lý thuyết của 3 bài sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng và khí So sánh sự giống và khác nhau ai giúp mk giải câu này với

Question

Làm sơ đồ tư duy phần lý thuyết của 3 bài sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng và khí
So sánh sự giống và khác nhau ai giúp mk giải câu này với

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-10-12T03:05:22+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T03:06:38+00:00

  Đáp án:

  sự giống nhau:

  + tất cả các chát đều nỏ ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi

  Khác nhau:

  các chất rắn khác nhau nở về nhiệt khác nhau

  các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

  các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau

   

  0
  2021-10-12T03:07:00+00:00

  Đáp án no copy (có kí tên)

  Xin 5* và câu trả lời hay nhất.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )