Làm thế nào để phương trình bậc hai 1 ẩn có 2 nghiệm đối nhau. Nghịch đảo nhau

Question

Làm thế nào để phương trình bậc hai 1 ẩn có 2 nghiệm đối nhau. Nghịch đảo nhau

in progress 0
Iris 2 tháng 2021-07-23T04:11:19+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:13:07+00:00

  Làm thế nào để phương trình bậc hai 1 ẩn có 2 nghiệm đối nhau. Nghịch đảo nhau:

  Giải thích các bước giải:

  Nếu phương trình có nghiệm thì,ta có: `x_1` và `x_2`

  Mà 2 nghiệm đối nhau nên: `x_2=-x_1` 

  VD: số đối của 3 là -3

  Theo hệ thức Vi-ét:$\begin{cases}P=x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}\\S=x_1.x_2=\dfrac{c}{a}\end{cases}$

  Hay: $\begin{cases}x_1+(-x_1)=-\dfrac{b}{a}\\x_1.(-x_1)=\dfrac{c}{a}\end{cases}$

  `=>`$\begin{cases}S=x_1+(-x_1)=0\\P=-(x_1)^2<0 (luôn đúng)\end{cases}$

  Hay: $\begin{cases}S=-\dfrac{b}{a}=0\\P=\dfrac{c}{a}<0\end{cases}$

  Còn Nghịch đảo nhau thì ko có công thức nhé :V

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )