Làm thơ 4 chữ ko dài quá 10 câu về con vật nuôi trong nhà em Làm thơ 5 chữ Ít nhất 8 câu tự chọn đề tài về quê hương ,mái trường ,môi trường Làm cả 2

Question

Làm thơ 4 chữ ko dài quá 10 câu về con vật nuôi trong nhà em
Làm thơ 5 chữ Ít nhất 8 câu tự chọn đề tài về quê hương ,mái trường ,môi trường
Làm cả 2 bài

in progress 0
Josephine 1 tháng 2021-08-07T19:53:01+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:54:02+00:00

  Cục ta, cục tác

  Gà mẹ tìm mồi

  Sáng sớm tinh mơ

  Đến khi choạng tối

  Gà con bé xíu

  Tíu tít theo sau

  Gà mẹ chở che

  Không lo mưa nắng

  nơi tôi ở thật đẹp

   giữa con sông kinh Thầy

   Trên cánh đồng bát ngát

   trên con đường nhộn nhịp

  chắc ai cũng đã biết

   chùa cao nằm ơ đâu

  1 mảnh đất quê hương 

   đó là đất An Phụ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )