Lan có 6 hộp kẹo,Lan lấy ra mỗi hộp 8 viên kẹo thì số kẹo còn lại bằng số kẹo ở 2 hộp kẹo nguyên.Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo. giúp mình nha

Question

Lan có 6 hộp kẹo,Lan lấy ra mỗi hộp 8 viên kẹo thì số kẹo còn lại bằng số kẹo ở 2 hộp kẹo nguyên.Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo.
giúp mình nha

in progress 0
Adalynn 3 tháng 2021-09-08T04:47:29+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T04:48:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì mỗi hộp bằng nhau nên:

  Số hộp kẹo bị mất đi là:

  `6-2` `=4` `(hộp)`

  Tổng số viên kẹo bị lấy đi là:

  `8` x `6` `=48` `(viên)`

  Số viên kẹo của mỗi hộp là:

  `48:4` `=12` `(viên)`

  Số viên kẹo mà Lan có là:

  `12` x `6` `=72` `(viên)`

  `Đáp` `số:` `72` viên

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-09-08T04:48:58+00:00

  Đáp án:

   72 cái kẹp

  Giải thích các bước giải:

  Lan lấy ra số viên kẹo là:

  8×6=48(viên)

  Số hộp sẽ không có kẹo là:

  6-2=4(hộp)

  Mỗi hộp có số cái kẹo là:

  48:4=12 cái kẹo 

  Lan có số cái kẹo là:

  12×6=72 (cái )

        Đáp số:72 cái kẹo

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )