Lan có một hộp đựng quà hình lập phương có cạnh là 1,2 dm. Lan dùng giấy hoa để dán bốn mặt xung quanh và giấy màu xanh để dán hai đáy hộp quà đó. a)

Question

Lan có một hộp đựng quà hình lập phương có cạnh là 1,2 dm. Lan dùng giấy hoa để dán bốn mặt xung quanh và giấy màu xanh để dán hai đáy hộp quà đó.
a) Tính diện tích giấy hoa Lan cần để dán hộp quà đó.
b) Tính diện tích giấy màu xanh Lan cần để dán hai đáy hộp quà đó.

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-09-28T15:40:41+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:41:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)

  Diện tích một mặt hộp quà là :

      1,2 x 1,2 = 1,44(m2)

  Diện tích giấy hoa để dán hộp quà:

     1,44 x 4 = 5,76 (m2)

  b) 

  Diện tích giấy màu xanh để dán hai đáy hộp quà là:

      1,44 x 2 = 2,88(m2)

  0
  2021-09-28T15:42:06+00:00

  a) Diện tích giấy hoa Lan cần để dán hộp quà đó là:

  1,2×1,2×4= 5,76(dm²).

  b) Diện tích giấy màu xanh Lan cần để gói là:

  1,2×1,2×2= 2,88(dm²).

              Đáp số: a) 5,76dm².

                           b) 2,88dm².

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )