Lan đi bộ từ nhà đến trường mỗi ngày hết 35 phút.Huệ đi xe đạp từ nhà đến trường mỗi ngày hết 25 phút.Hỏi trong 5 ngày đi học,thời gian đi từ nhà đến

Question

Lan đi bộ từ nhà đến trường mỗi ngày hết 35 phút.Huệ đi xe đạp từ nhà đến trường mỗi ngày hết 25 phút.Hỏi trong 5 ngày đi học,thời gian đi từ nhà đến trường của Lan nhiều hơn của Huệ bao nhiêu lâu?

in progress 0
Ivy 4 tuần 2021-11-10T20:44:34+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:45:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Chúc bạn học tốt

  0
  2021-11-10T20:46:07+00:00

  Mỗi ngày,thời gian đi của Lan nhiều hơn Huệ là :

           35 phút – 25 phút = 10 phút

  Trong 5 ngày đi học,thời gian đi từ nhà đến trường của Lan nhiều hơn của Huệ là ;

           10 phút x 5 = 50 phút

                            Đáp số : 50 phút

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )