Lan đọc báo thấy nhiều cụm từ “chảy máu chất xám” mà không hiểu rõ. Em hãy vẫn dụng kiến thức xã họi và hiểu biết về cấu tạo, chức năng của đại não để

Question

Lan đọc báo thấy nhiều cụm từ “chảy máu chất xám” mà không hiểu rõ. Em hãy vẫn dụng kiến thức xã họi và hiểu biết về cấu tạo, chức năng của đại não để giải thích cho bạn hiểu.

in progress 0
Amara 1 năm 2021-10-04T01:28:27+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T01:29:38+00:00

  – Chảy máu chất xám ;

  + Theo cấu tạo của đại não và chức năng 

  Chất xám nằm ở vỏ não là trung tâm điều khiển các phản xạ có điều kiện, giúp con người có thể học tập những điều mới lạ và tư duy logic 

  -Chất trắng nằm trong giúp liên hệ các phần vỏ não với nhau và liên hệ vỏ não với các phần dưới của hệ thần kinh

  + Theo kiến thức xã hội : Chảy máu chất xám là hiện tượng bỏ ra quá nhiều chất xám mà những giá trị vật chất nhận lại không tương xứng với trình độ chuyên môn nên sẽ có một nhóm người tìm đến những môi trường phát triển và điều kiện việc làm hấp dấp dẫn hơn để làm việc từ đó những nơi có sự đầu tư thấp hơn mất đi nguồn nhân lực có chất xám cao 

  0
  2021-10-04T01:30:23+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Cụm từ chảy máu chất xám có nghĩa là: cụm từ chỉ vấn đề di cư quy mô lớn của nguồn nhân lực có kiến thức có kĩ thuật từ một nước sang nhiều nước.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )