Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất Lan đọc 2/5 số trang , ngày thứ 2 Lan đọc 3/4 số trang còn lại và ngày thứ 3 Lan đọc hết 24 trang.

Question

Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất Lan đọc 2/5 số trang , ngày thứ 2 Lan đọc 3/4 số trang còn lại và ngày thứ 3 Lan đọc hết 24 trang.
a) Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang?
b) Số trang đọc được ngày thứ nhất

in progress 0
Ruby 3 tháng 2021-09-11T22:04:09+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T22:05:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải

   số  các bước giải:ố trang sách còn lại sau ngày thứ 1 đọc là:

           1-2/5=3/5 (số sách) 

  số trang sách còn lại sau ngày thứ 2 đọc là:

        3/5 . 3/4= 9/20 (số sách)

  90 trang chiếm số phần sách là:

          90:9/20=200(số sách )

                 Đáp số: 200 số sách

  0
  2021-09-11T22:06:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   số trang sách còn lại sau ngày thứ 1 đọc là:

           1-2/5=3/5 (số sách) 

  số trang sách còn lại sau ngày thứ 2 đọc là:

        3/5 . 3/4= 9/20 (số sách)

  90 trang chiếm số phần sách là:

          90:9/20=200(số sách )

                 Đáp số: 200 số sách

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )