Lần lượt đặt 1 vật có chiều dài 15cm trước 3 gương G1 G2 G3. Với gương G1 vật cho ảnh có chiều dài 15cm, vs gương G2 vật cho ảnh có chiều dài 10cm, vớ

Question

Lần lượt đặt 1 vật có chiều dài 15cm trước 3 gương G1 G2 G3. Với gương G1 vật cho ảnh có chiều dài 15cm, vs gương G2 vật cho ảnh có chiều dài 10cm, với gương G3 vật cho ảnh có chiều dài 17cm. Em hãy cho biết gương nào là gương càu lồi, lõm, phẳng. Vì sao ?
Mik cần gấp giúp mik vs

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-08-18T16:50:04+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:51:45+00:00

  Vì  gương G1 cho ảnh có chiều dài 15cm

  => Ảnh = vật ( = 15cm) 

  => Gương G1 là gương phẳng 

  Vì gương G2 cho ảnh có chiều dài 10cm

  => Ảnh < vật( 10 < 15 )

  => Gương G2 là gương cầu lồi

  Vì gương G3 cho ảnh có chiều dài 17cm

  => Ảnh > vật ( 17 > 15 )

  => Gương G2 là gương cầu lõm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )