Lần này ko lỗi nữa nhé (( : Bài 1 : 30abc : abc = 241 Bài 2 : Tính tổng phân số bằng cách hợp lí nhất: $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{6}$+

Question

Lần này ko lỗi nữa nhé (( :
Bài 1 : 30abc : abc = 241
Bài 2 : Tính tổng phân số bằng cách hợp lí nhất:
$\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{6}$+ $\frac{1}{12}$+ $\frac{1}{20}$ +$\frac{1}{42}$
☆???? ⓒĦί ŦIế???? ????????๏???? ????????

in progress 0
Piper 3 tuần 2021-07-08T18:17:19+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:18:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   30abc:abc=241

  ta có

  ( 30 000+abc ) : abc=241

  30 000 : abc + 1 = 241

  30 000 : abc = 241-1

  30 000: abc = 240

   abc = 30 000: 240

  abc = 125

  vậy số abc cần phải tìm là số 125 

  bài 2

   1/2+1/6+1/12+1/20+1/42

  = 1/1- 1/2 + 1/2-1/3+ 1/3-1/4+1/4-1/5+ 1/6-1/7

  = 1 / 1- 1/7

  = 6/7

  chúc bạn học tốt nhớ cho mình trả lời hay nhất nha

   học tốt , nocopy

  0
  2021-07-08T18:19:06+00:00

  b1

  Ta có 30abc : abc = 241

  (30000+abc): abc = 241

   30000 : abc   +1  = 241

   30000 : abc          = 241 – 1

   30000 : abc          = 240

                abc          = 30000 : 240

                abc          = 125

   vậy abc là 125 

  b2

    $\frac{1}{2}$+$\frac{1}{6}$+$\frac{1}{12}$+$\frac{1}{20}$+$\frac{1}{42}$

  =1-$\frac{1}{1×2}$+$\frac{1}{2×3}$+$\frac{1}{3×4}$+$\frac{1}{4×5}$+$\frac{1}{6×7}$

  =1-$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{2}$-$\frac{1}{3}$+$\frac{1}{3}$-$\frac{1}{4}$+$\frac{1}{4}$-$\frac{1}{5}$+$\frac{1}{6}$-$\frac{1}{7}$ 

  =1-$\frac{1}{5}$+$\frac{1}{6}$-$\frac{1}{7}$

  =$\frac{173}{210}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )