Lãnh đạo hiệp hội ASEAN hiện nay là nước nào

Question

Lãnh đạo hiệp hội ASEAN hiện nay là nước nào

in progress 0
Quinn 1 tháng 2021-08-31T08:33:42+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:35:01+00:00

  Hiệp hội này không có lãnh đạo,các nước đều bình đẳng

  Thành viện là các nước Đông Nam Á như In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin,Xin-ga-po,Thái Lan,Bru-nây,Đa-rút-xa-lam,Lào,Mi-an-ma và Cam-pu-chia

  chúc bạn học tốt!!!!

  0
  2021-08-31T08:35:20+00:00

  Bao gồm các quốc gia ở Đông Nam Á . Không có nước lãnh đạo cụ thể .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )