: Lãnh thổ Việt Nam kéo dài khoảng bao nhiêu vĩ độ và rộng khoảng bao nhiêu kinh độ? A. 7 vĩ độ và 15 kinh độ B. 14 vĩ độ và 7 kinh độ C. 15 vĩ độ

Question

: Lãnh thổ Việt Nam kéo dài khoảng bao nhiêu vĩ độ và rộng khoảng bao nhiêu kinh độ?
A. 7 vĩ độ và 15 kinh độ B. 14 vĩ độ và 7 kinh độ
C. 15 vĩ độ và 8 kinh độ D. 15vĩ độ và 7kinh độ

in progress 0
aikhanh 4 tuần 2021-07-08T20:56:36+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:57:41+00:00

  D. 15 vĩ độ và 7 kinh độ.  
  Giải thích: Việt Nam kéo dài gần 15 vĩ độ và rộng hơn 7 kinh độ.

  0
  2021-07-08T20:58:30+00:00

  Lãnh thổ Việt Nam kéo dài khoảng bao nhiêu vĩ độ và rộng khoảng bao nhiêu kinh độ?
  A. 7 vĩ độ và 15 kinh độ
  B. 14 vĩ độ và 7 kinh độ
  C. 15 vĩ độ và 8 kinh độ
  D. 15vĩ độ và 7kinh độ
  ⇒Chọn D

  Giai thích : Việt Nam kéo dài gần 15 vĩ độ và rộng hơn 7 kinh độ
  #NoCopy
  #Duckchibik7

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )