Lao động tự giác mang lại điều gì cho con người

Question

Lao động tự giác mang lại điều gì cho con người

in progress 0
Autumn 6 ngày 2021-09-12T22:15:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:16:43+00:00

  Trong thời đại chúng ta đang sống là thời đại KHKT phát triển:
  + Nếu không tự giác sáng tạo thì không tiếp cận được với sự tiến bộ của nhân loại.
  + Học sinh chúng ta không tự giác, sáng tạo sẽ không xứng đáng là lực lượng lao động mới của đất nước.
  + Không hoàn thiện được nhân cách trong học tập.
  Nếu không tự giác sáng tạo sẽ không đạt được kết quả cao sinh ra chán nản do vậy dễ bị lôi kéo vào các TNXH ảnh hưởng đến bản thân gia đình và xã hội

  0
  2021-09-12T22:17:15+00:00

  Lao động tự giác:

  – Khiến chúng ta tiến bộ , nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả công việc.

  – Thúc đẩy sự phát triển của xã hội , tạo ra nhân cách của người lao động.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )