lập bảng các quốc gia đông nam á theo yêu cầu: tt|tên quốc gia ngày nay|tên quốc gia thời phong kiến 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Question

lập bảng các quốc gia đông nam á theo yêu cầu:
tt|tên quốc gia ngày nay|tên quốc gia thời phong kiến
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-13T12:01:58+00:00 2 Answers 27 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T12:02:58+00:00

  cho mik xin ctl hay nhất ạ , cái này mik làm rồi nha bạn

  lap-bang-cac-quoc-gia-dong-nam-a-theo-yeu-cau-tt-ten-quoc-gia-ngay-nay-ten-quoc-gia-thoi-phong-k

  0
  2021-09-13T12:03:07+00:00

  Bạn tham khảo!
  Các quốc gia phong kiến ĐNA :
  + In-đô-nê-xi-a : phương triều Mô-gô-pa-hít (XI-XV)
  + My-am-ma : vương quốc Pa-gan (XI)
  + Thailand : vương quốc Su-khô-thay (XIII)
  + Lào : vương quốc LangXang (XIV)
  + Đại Việt (X)
  + Chăm pa (II)
  $FbBinhne2k88$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )