lập bảng niên biểu quá trình giải phóng dân tộc các nước châu phi CÁC BẠN CHUYÊN SỬ ƠI GIÚP MK VỚI

Question

lập bảng niên biểu quá trình giải phóng dân tộc các nước châu phi
CÁC BẠN CHUYÊN SỬ ƠI GIÚP MK VỚI

in progress 0
Adalyn 1 tuần 2021-12-02T19:17:38+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T19:19:31+00:00

  Ở An-giê-ri, cuộc khởi nghĩa của Áp-đen Ca-đe (1830-1847) đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia đấu tranh.

  – Ở Ai Cập (1879), phong trào đấu tranh của một số nhà tri thức và sĩ quan yêu nước do Át-mét A-ra-bi lãnh đạo, đã thành lập tổ chức chính trị bí mật “Ai Cập trẻ”.

  – Ở Xu-đăng, thực dân Anh đã vấp phải phong trào đấu tranh mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Mu-ha-mét Át-mét (1882-1898).

  – Ở Ê-ti-ô-pi-a, ngay từ năm 1889, khi thực dân Italia tiến hành đánh chiếm đã vấp phải sự đấu tranh quyết liệt của nhân dân ở đây. Quân đội Ê-ti-ô-pi-a tuy bị tổn thất nặng nề, nhưng đã giữ vững được nền độc lập của Tổ quốc.

  – Cùng với Ê-ti-ô-pi-a, Li-bê-ri-a cũng giữ vững được độc lập trước sự xâm lược của các nước thực dân phương Tây.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )