Lập bảng so sánh biện pháp nghệ thuật: so sánh, ẩn dụ, hoán dụ

Question

Lập bảng so sánh biện pháp nghệ thuật: so sánh, ẩn dụ, hoán dụ

in progress 0
Autumn 4 tháng 2021-08-24T21:01:45+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T21:02:49+00:00

  Đây ạ

  Cho mình xin hay nhất nhé

  0
  2021-08-24T21:02:52+00:00

  Giữa ẩn dụ và hoán dụ :
  – Giống nhau : Đều gọi tên sự vật hiện tượng khái niệm này bằng tên sự vật hiện tượng khái niệm khác.
  – Khác nhau : 
  + Giữa 2 sự vật, hiện tượng trong phép ẩn dụ có quan hệ tương đồng.
  Cụ thể là : tương đồng về hình thức, về cách thức, phẩm chất, về chuyển đổi cảm giác.
  + Giữa 2 sự vật, hiện tượng trong phép hoán dụ có quan hệ gần gũi (tương cận)
  Cụ thể là : Lấy một bộ phận để chỉ toàn thể, lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng, lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật, lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )