Lập bảng so sánh giữa 2 nhà đinh và nhà Tiền Lê theo nội sung sau : – Người làm vua – Tên nước – Niên Hiệu – Đời vua – Và thời gian tồn tại

Question

Lập bảng so sánh giữa 2 nhà đinh và nhà Tiền Lê theo nội sung sau :
– Người làm vua
– Tên nước
– Niên Hiệu
– Đời vua
– Và thời gian tồn tại

in progress 0
Camila 3 tháng 2021-08-31T17:59:11+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T18:00:11+00:00

  người làm vua họ đinh 

  +đinh tiên hoàng

  +tên nước đại cồ việt

  +niên hiệu thái bình

  +2 đời vua

  +tồn tại 12 năm

  ———————————————-

  người làm vua họ tiền lê

  +lê đại hành

  +tên nước đại cồ việt

  +niên hiệu thiên phúc

  +3 đời vua

  +tồn tại 29 năm

  @xin hay nhất

  0
  2021-08-31T18:01:05+00:00

  Nội dung so sánh  Nhà Đinh                   Nhà Tiền Lê 

  Người làm vua        Đinh Tiên Hoàng       Lê Đại Hành 

                                  (Đinh Bộ Lĩnh)          ( Lê Hoàn ) 

  Tên nước                  Đại Cồ Việt                Đại Cồ Việt 

  Niên Hiệu               Thái Bình                    Thiên Phúc

  Đời vua                    2 đời vua                   3 đời vua 

  Thời gian tồn           12 năm                      29 năm  

  tại 

  chúc học tốt 

  xin câu trả lời hay nhất 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )