Lập bảng sử phát triển của văn hóa trong buổi đầu thời cần đại

Question

Lập bảng sử phát triển của văn hóa trong buổi đầu thời cần đại

in progress 0
Reese 5 ngày 2021-12-04T17:09:18+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T17:10:34+00:00

  1. Sự phát triển của văn hóa trong buổi đầu thời cận đại.

  Về văn học:

  Ở phương Tây:

  Cooc-nây (1606 – 1684) đại biểu xuất sắc cho nền bi kịch bi kịch cổ điển Pháp.

  La Phông-ten (1621 – 1695) là nhà ngụ ngôn, nhà văn cổ điển Pháp.

  Mô-li-e (1622 – 1673) là người mở đầu cho nền hài kịch cổ điển Pháp…

  Ở Châu Á:

  Tào Tuyết Cần (1716 – 1763) của Trung Quốc;

  Nhật Bản có nhà thơ, nhà soạn kịch xuất sắc Chi-ka-mát-xư Môn-đa-ê-môn (1653 – 1725);

  Ở Việt Nam thế kỉ XVIII có nhà bác học Lê Quý Đôn (1726 – 1784).

  Về âm nhạc:

  Mô da (1756-1791) – nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo, người có cống hiến to lớn cho nghệ thuật hợp xướng.

  Về hội họa:

  Hà Lan có Rem-bran(1606-1669)-

  Về tư tưởng:

  Phong trào Triết học ánh sáng TK XVII-XVIII sản sinh những nhà tư tưởng lớn : Mông-te-xki-ơ(1689 – 1755 ), Rutxo (1712 – 1778) , Vôn-te (1694-1778)…Các nhà khai sáng có vai trò quan trọng trong sự thắng lợi của CM tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII và sự phát triển tư tưởng của Châu Âu.

  Tác dụng, ý nghĩa:

  Phản ánh hiện thực xã hội thời cận đại.

  Hình thành quan điểm, tư tưởng của con người tư sản, tấn công vào thành trì CĐPK, góp phần vào thẳng lợi của CNTB.

  0
  2021-12-04T17:10:34+00:00

  Bảng thống kê những thành tựu văn hóa trong buổi đầu thời cận đại. Bạn tham khảo nhé!
  lap-bang-su-phat-trien-cua-van-hoa-trong-buoi-dau-thoi-can-dai

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )