Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc từ thế kỉ Xđến thế kỉ XVIII theo yêu cầu sau : Tên cuộc kháng chiến , Thời Gian

Question

Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc từ thế kỉ Xđến thế kỉ XVIII theo yêu cầu sau : Tên cuộc kháng chiến , Thời Gian , Triều đại, Quân xâm lược, Người chỉ huy ,Chiến thắng tiêu biểu , Kết quả

in progress 0
Rylee 32 phút 2021-09-12T12:46:01+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T12:47:05+00:00

  Cuộc kháng chiến : chống quân Nam Hán

  Thời gian : năm 938

  Triều đại : Thời Ngô

  Quân xâm lược : quân Nam Hán

  Người chỉ huy : Ngô Quyền

  Chiến thắng tiêu biểu : chiến thắng Bạch Đằng

  Kết quả : dựng nền độc lập

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )