Lập bảng thống kê các giai đoạn của cuộc khởi nghĩa Yên Thế ?

Question

Lập bảng thống kê các giai đoạn của cuộc khởi nghĩa Yên Thế ?

in progress 0
Arya 1 năm 2021-10-26T18:21:38+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T18:23:02+00:00

  Bảng thống kê các giai đoạn của cuộc khởi nghĩa Yên Thế

  lap-bang-thong-ke-cac-giai-doan-cua-cuoc-khoi-nghia-yen-the

  0
  2021-10-26T18:23:26+00:00

  Diễn biến:

  * Giai đoạn 1 (1884 → 1892)

  – Nghĩa quân còn hoạt động riêng lẽ, thủ lĩnh là Đề Nắm sau là Đề Thám (Hoàng Hoa Thám)

  * Giai đoạn 1893 → 1892

  – Thời kỳ nghĩa quân vừa chiến đấu vừa xây dựng cơ sở

  – Do tương quan lực lượng nghĩa quân đã hai lần hòa giải với Pháp

  – Tranh thủ thời gian hòa giản lần tứ 2; nghĩa quân đồn điền tích lũy lương thực và liên lạc vs nhiều nhà yêu nước: Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh

  * Giai đoạn 3:

  Pháp tấn công quy mô lên Yên Thế, lực lượng nghĩa quân hao mòn dần

  – 10/2/1913, Đề Thám hy sinh, phong trào Yên Thế tất bại

  – Nguyên nhân khởi nghĩa lâu dài do phần nào kết hợp được vấn đề dân tộc và dân chủ (ruộng ất) cho dân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )