Lập bảng thống kê luật pháp nước ta thời phong kiến(Theo nội dung:Thời gian,tên bộ luật,triều đại)

Question

Lập bảng thống kê luật pháp nước ta thời phong kiến(Theo nội dung:Thời gian,tên bộ luật,triều đại)

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-10-06T14:42:00+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:43:15+00:00

  Triều đại    Thời gian      Luật pháp

  Lê Sơ       1428 – 1527   Bộ Luật Hồng Đức

  Trần          1225 – 1400   Quốc triều thông chế

  Nguyễn     1802 –  1945  Luật Gia Long  

  Lý              1009 – 1225   Bộ Luật Hình Thư

  0
  2021-10-06T14:43:52+00:00

      Bảng thống kê từ thời nhà Ngô đến thời nhà Lý

  Triều đại    Thời gian tồn tại     Tên nước                Niên hiệu

  Ngô              939- 965                  Chưa đặt                 Thiên Sách Vương  (951-959) 

  Đinh             968 – 980                 Đại Cồ Việt              Tiên Hoàng đế (968)

  Tiền Lê         980- 1009                Đại Cồ Việt               Lê Đại Hành (980-1005)

   Lý                1009- 1225              Đại Việt                    Thuận Thiên (1010–1028)

  ( Niên hiệu thì mình chưa chắc lắm bạn xem thử SGK giùm mình nha. Xin lỗi bạn ! )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )