Lập bảng thống kê những sự kiện chính về cuộc kháng chiến từ 1858 – 1883? Em có nhận xét gì về thái độ chống quân Pháp của triều đình Huế?

Question

Lập bảng thống kê những sự kiện chính về cuộc kháng chiến từ 1858 – 1883? Em có nhận xét gì về thái độ chống quân Pháp của triều đình Huế?

in progress 0
Jade 2 tháng 2021-08-11T10:07:43+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:09:09+00:00

  đây nha bạn thiếu chỗ nào thì bạn tự bổ sung nhé

  lap-bang-thong-ke-nhung-su-kien-chinh-ve-cuoc-khang-chien-tu-1858-1883-em-co-nhan-et-gi-ve-thai

  0
  2021-08-11T10:09:19+00:00

  *Nhận xét

  -Sau khi quân Pháp mới đặt chân lên nước ta

  +Triều đình:Kiên quyết cùng nhân dân chống Pháp,liên tục tấn công vào doanh trại của giặc cùng với dịch bệnh lúc đó khiến quân Pháp suy yếu dần mất hết nhuệ khí

  +Nhân dân:Phối hợp với quân triều đình quấy rối vũ trang,liên tục xung đột quân sự với quân Pháp

  Sau khi Pháp chiếm được thành Gia Định

  +Triều đình:Nhu nhược,lo sợ liên tục bị kí kết các hiệp ước có lợi cho Pháp và đem quân đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân

  +Nhân dân:Liên tục khởi nghĩa,phản đối kịch liệt hành động của triều đình nhưng bị đàn áp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )