Lập các cặp phân số bằng nhau từ các số sau: a,2;8;9;36 b, (-2);(-14);(-4);(-7) giúp mk vs mk đg cần gấp nhanh và đúng vote 5 sao và câu trl hay nhất

Question

Lập các cặp phân số bằng nhau từ các số sau:
a,2;8;9;36
b, (-2);(-14);(-4);(-7)
giúp mk vs mk đg cần gấp nhanh và đúng vote 5 sao và câu trl hay nhất ạ

in progress 0
Cora 3 tuần 2021-08-20T05:01:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T05:03:23+00:00

  a,

  2 ; 8 ; 9 ; 36

  -> $\frac{2}{8}$ = $\frac{9}{36}$  ; $\frac{2}{9}$ = $\frac{8}{36}$  ; $\frac{36}{8}$ = $\frac{9}{2}$ ; $\frac{36}{9}$ = $\frac{8}{2}$

  b, (-2);(-14);(-4);(-7)

  -> $\frac{-2}{-7}$ = $\frac{-4}{-14}$ ; $\frac{-14}{-7}$ = $\frac{-4}{-2}$ ; $\frac{-14}{-4}$ = $\frac{-7}{-2}$ ; $\frac{-2}{-4}$ = $\frac{-7}{-14}$ 

  Xin hay nhất nhaaaaa

  0
  2021-08-20T05:03:36+00:00

  Lập các cập phân số bằng nhau :

  2/9 = 8/36               8/2 = 36/9

  36/8 = 9/2                 2/8 = 9/36

  -2/-7 = -4/-14            -4/-2 = -14/-7     

  -2/-4 = -7/-14              -7/-2 = -14/-4                  

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )