lập công thức của p(III) VÀ H 9( I) Lập công thức hóa học của Fe (II) AL (III)

Question

lập công thức của p(III) VÀ H 9( I)
Lập công thức hóa học của Fe (II) AL (III)

in progress 0
Eva 4 tháng 2021-08-25T08:01:24+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T08:02:53+00:00

  Đáp án:

   a, Gọi công thức của hợp chất là `P_{x}H_{9}`

  theo quy tắc hóa trị ta có : 

        `x.III = 9.I`

  `-> x = III`

   Vậy CTHH là `P_{3}H_{9}`

  b, Gọi công thức của hợp chất là `Fe_{x}Al_{y}`

    Theo quy tắt hóa trị ta có : 

       `x.II = y.III`

  `-> x/y = (III)/(II) = 3/2`

  Vậy CTHH là `Fe_{3}Al_{2}`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-25T08:02:56+00:00

  1/ $P_{x}$$H_{9}$ 

  Trong đó : P hóa trị III , H hóa trị I 

  Ta có : x . III = 9 . I

             x . III = 9

             x = 9 : III

             x = 3

  Vậy CTHH là $P_{3}$$H_{9}$ 

  2/ $Fe_{3}$$Al_{2}$ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )