Lập công thức hóa học của đi nito penta oxit?

Question

Lập công thức hóa học của đi nito penta oxit?

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-10-16T02:01:57+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T02:02:58+00:00

  Đáp án:

  $N_2O_5$

  Giải thích các bước giải:

  (Lưu ý: Trong trường hợp này Nitơ có hóa trị V)

  Gọi CTHH của h/c là $N_xO_y$

  Theo quy tắc hóa trị: x.V=y.II

  $⇒\dfrac{x}{y}=\dfrac{2}{5}$

  $⇒x=2;y=5$

  Vậy CTHH của h/c là $N_2O_5$ (Đinitơ pentaoxit)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-16T02:03:45+00:00

  Đáp án:

   CTHH của đinitopenta oxit :N2O5

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )