lập công thức hóa học sau P(III) và H C(IV) và S(II) Fe(III) và O Na(I) và OH ( I) Cu(II) và SO4(II) Ca(II) và NO3

Question

lập công thức hóa học sau
P(III) và H
C(IV) và S(II)
Fe(III) và O
Na(I) và OH ( I)
Cu(II) và SO4(II)
Ca(II) và NO3

in progress 0
Peyton 4 tuần 2021-09-06T19:10:49+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T19:11:57+00:00

  Xin câu trả lời hay nhất ‘-‘

   

  0
  2021-09-06T19:12:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `PH_3`

  `CS_2`

  `Fe_2O_3`

  `NaOH`

  `CuSO_4`

  `Ca(NO_3)_2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )