Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của Al và Cl

Question

Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của Al và Cl

in progress 0
Arianna 3 tuần 2021-09-06T09:42:35+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T09:43:50+00:00

  Gọi CTHH của hợp chất là: $Al_xCl_y$

  Theo quy tắc hóa trị: $x.III=y.I$

  $→\dfrac{x}{y}=\dfrac{I}{III}$

  $→$ CTHH: $AlCl_3$

  $→M_{AlCl_3}=27+35,5.3=133,5(đvC)$

   

  0
  2021-09-06T09:44:04+00:00

  Đáp án:

  Gọi CTHH chung là $Al_{x}$$Cl_{y}$ Theo quy tắc hóa trị 

      $Al_{x}$$Cl_{y}$

  → III . x = I . y

  Chuyển tỉ lệ:$\frac{x}{y}$ = $\frac{1}{3}$ 

  → x = 1 ; y = 3 

  → CTHH: Al$Cl{3}$ 

  → PTK = 27 + 35,5 . 3 = 133, 5 ( đ.vC )

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )