Lập công thức liên hệ giữa độ tan (S) và nồng độ phần trăm (C%) của chất tan trong dung dịch bão hòa Mọi người hãy chứng minh giúp em ạ !

Question

Lập công thức liên hệ giữa độ tan (S) và nồng độ phần trăm (C%) của chất tan trong dung dịch bão hòa
Mọi người hãy chứng minh giúp em ạ !

in progress 0
Jasmine 2 tháng 2021-09-26T08:17:05+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T08:18:06+00:00

  Độ tan S (g): cứ 100g nước hoà tan được S (g) chất tan.

  $\Rightarrow m_{dd}= m_{ct}+m_{H_2O}=100+S(g)$

  Công thức tính nồng độ % dung dịch bão hoà:

  $C\%=\dfrac{m_{ct}.100}{m_{dd}}= \dfrac{S.100}{S+100}$

  0
  2021-09-26T08:18:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  Công thức độ tan : $S = \dfrac{m_{chất\ tan}}{m_{dung\ môi}}100$

  $⇔ \dfrac{S}{100} = \dfrac{m_{chất\ tan}}{m_{dung\ môi}}$

  $⇔ m_{chất\ tan} = \dfrac{S.m_{dung\ môi}}{100}$

  Mặt khác :

  $C\% = \dfrac{m_{chất\ tan}}{m_{dung\ dịch}}.100\%$

  $= \dfrac{\dfrac{S.m_{dung\ môi}}{100}}{m_{chất\ tan}+m_{dung\ môi}}.100\%$

  $= \dfrac{\dfrac{S.m_{dung\ môi}}{100}}{\dfrac{S.m_{dung\ môi}}{100}+m_{dung\ môi}}.100\%$

  $= \dfrac{m_{dung\ môi}.\dfrac{S}{100}}{m_{dung\ môi}(\dfrac{S}{100}+1)}.100\%$

  $= \dfrac{\dfrac{S}{100}}{\dfrac{S}{100}+1}.100\%$
  $= \dfrac{\dfrac{S}{100}}{\dfrac{S+100}{100}}.100\%$

  $= \dfrac{S}{S+100}.100\%$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )