Lập CTHH của hợp chất gồm: a) Al và (OH) b) K và (HCO3) c) Ba và (PO4) d) Na và (SO3) f) Mn [4 (hoá trị là 4 ko ghi đc số la mã)]

Question

Lập CTHH của hợp chất gồm:
a) Al và (OH)
b) K và (HCO3)
c) Ba và (PO4)
d) Na và (SO3)
f) Mn [4 (hoá trị là 4 ko ghi đc số la mã)]

in progress 0
Nevaeh 1 tháng 2021-09-02T13:14:59+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:16:20+00:00

  Lập CTHH của hợp chất gồm:

  a) Al và (OH)

  ⇒$AL(OH)_{3}$ 

  b)K và (HCO3)

  ⇒$KHCO_{3}$ 

  c) Ba và (PO4)

  ⇒$BA_{3}$$(PO4)_{2}$ 

  d) Na và (SO3)

  $NA_{2}$$SO3_{}$ 

  0
  2021-09-02T13:16:58+00:00

  Đáp án:

   OK

  Giải thích các bước giải:

   Al(OH)3

  KHCO3

  Ba3(PO4)2

  Na2SO3

  Ko hiểu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )