Lập dàn ý cho đề bài : chứng minh câu tục ngữ: Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao Not coppy mạng

Question

Lập dàn ý cho đề bài : chứng minh câu tục ngữ:
Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
Not coppy mạng

in progress 0
Jade 2 năm 2021-08-09T10:15:13+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:17:02+00:00

  I- Mở bài

  Giới thiệu về câu tục ngữ:

  Một cây làm chẳng nên non
  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

  – Khái quát ý nghĩa: Câu tục ngữ ca ngợi truyền thống đoàn kết của dân tộc ta.

  II-Thân bài

  1 giải thích câu 

  – Nghĩa đen: Nếu chỉ có một cái cây nhỏ bé thì sẽ không làm nên khu rừng rộng lớn.

  – Nghĩa bóng:

  • “Một cây”: chỉ sự tồn tại riêng lẻ, đơn độc
  • “Ba cây”: chỉ một tập thể to lớn
  • “chụm lại”: sự đoàn kết, hợp nhất một lòng
  • “núi cao”: đích đến, thành công hay thắng lợi

  => Như vậy, câu tục ngữ trên đề cao vai trò của sự đoàn kết trong cuộc sống

  – Chỉ có đoàn kết mới đem lại sức mạnh to lớn để hoàn thành những việc lớn lao, trọng đại:

  • Trong quá khứ lịch sử: Nhân dân ta đoàn kết lại đánh bại kẻ thù xâm lược.
  • Hiện tại: Nhân dân đoàn kết chống lại dịch bệnh.
  • – Đoạn kết không chỉ là ở phạm vi một quốc gia mà phải ở mọi đơn vị tập thể từ bé đến lớn.
  • 2 chứng minh, bình luận

  – Bên cạnh đó, vẫn còn một số người luôn gây rắc rối, phá hoại và chia rẽ đoàn kết.

  3. Bài học

  – Con người cần thấy được vai trò của sự đoạn kết.

  – Từ đó, chúng ta cũng cần ý thức trách nhiệm cá nhân đối với cộng đồng.

  III. Kết bài

  Đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc ta cần được giữ gìn và phát huy.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )