Lập dàn ý: Tả 1 cảnh đẹp mùa xuân ở kinh thành Huế(Có thể lên mạng tham khảo ảnh) +Yêu cẩu:ko chép mạng,spam,…

Question

Lập dàn ý:
Tả 1 cảnh đẹp mùa xuân ở kinh thành Huế(Có thể lên mạng tham khảo ảnh)
+Yêu cẩu:ko chép mạng,spam,…

in progress 0
Vivian 43 phút 2021-09-14T12:41:33+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T12:43:23+00:00

  a. Mở bài

  • Dẫn dắt, giới thiệu về  phong cảnh mùa xuân ở kinh thành Huế.

  b. Thân bài

  – Giới thiệu chung về kinh thành Huế

  – Thiên nhiên mùa xuân ở kinh thành Huế

  – Con người trong mùa xuân ở kinh thành Huế

  – Ý nghĩa 

  -Hoạt động

  c. Kết bài

  • Khẳng định vẻ đẹp tuyệt vời của mùa xuân ở kinh thành Huế 
  • Cảm nhận

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )