lập dàn ý văn nghị luận xã hội về lẽ sống cống hiến của mỗi người là một lẽ sống tốt đẹp

Question

lập dàn ý văn nghị luận xã hội về lẽ sống cống hiến của mỗi người là một lẽ sống tốt đẹp

in progress 0
Cora 32 phút 2021-09-25T18:36:28+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T18:38:20+00:00

  I. Mở bài:

  – Giới thiệu vấn đề nghị luận: Sự cống hiến của mỗi người là một lẽ sống tốt đẹp.

  II. Thân bài:

  a. Giải thích vấn đề nghị luận

  – Cống hiến là gì?

  b. Bàn luận về vấn đề nghị luận

  – Cống hiến là lối sống tích cực mà thế hệ cần rèn luyện, tu dưỡng và trau dồi.

  – Lối sống cống hiến của thế hệ trẻ thể hiện ở việc sẵn sàng đem hết trí tuệ, tài năng của bản thân phục vụ lợi chung, vì sự phát triển chung.

  – Lối sống cống hiến sẽ giúp thế hệ trẻ khẳng định giá trị của bản thân và phát huy hết vai trò là rường cột, là những chủ nhân tương lai của đất nước.

  – Trong thời đại ngày nay, thế hệ trẻ Việt Nam vẫn không ngừng nỗ lực, cố gắng để cống hiến hết mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước (những thanh niên xung kích, những thầy cô giáo trẻ,…).

  c. Lật lại vấn đề

  – Hiện tượng một số thanh niên đã xao nhãng, quên đi trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp chung của dân tộc (ích kỷ, chỉ mưu cầu lợi ích cá nhân…).

  – Đó là những hiện tượng lệch lạc cần bị lên án, phê phán, chấn chỉnh, bài trừ.

  III. Kết bài:

  Bài học nhận thức và hành động đối với thế hệ trẻ đối với lối sống cống hiến.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )