Lập danh sách các tác giả ở thừa thiên huế có sáng tác trước năm 1975

Question

Lập danh sách các tác giả ở thừa thiên huế có sáng tác trước năm 1975

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-10-02T20:39:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T20:40:39+00:00

  Danh sách các tác giả ở thừa thiên huế có sáng tác trước năm 1975:

  1 Phùng Quán

  2 Trần Văn Quảng

  3 Tố Hữu( Nguyễn Kim Thành)

  4 Nguyễn Khoa Điềm ( Nguyễn Khoa Hải Triều)

  CHÚC BN HC TỐT

  0
  2021-10-02T20:41:21+00:00

  – Phùng Quán

  – Mường Mán

  – Tố Hữu

  – Nguyễn Khoa Điềm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )