Lập nhanh CHO của những hợp chất tạo bởi N(IV) và O ; Fe(II) và S ; Ca và PO4

Question

Lập nhanh CHO của những hợp chất tạo bởi N(IV) và O ; Fe(II) và S ; Ca và PO4

in progress 0
Skylar 4 tuần 2021-11-14T02:14:26+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-14T02:15:36+00:00

  Gọi $CTHH$ là $N_{x}O_{y} (x,y∈N*)$

  theo quy tắc hóa trị :

  $\dfrac{x}{y}=\dfrac{II}{IV}=\dfrac{1}{2}$

  Vậy CTHH là $NO_{2}$

  Gọi $CTHH$ là $Fe_{x}O_{y}(x,y∈N*)$

  theo quy tắc hóa trị :

  $\dfrac{x}{y}=\dfrac{II}{II}=\dfrac{1}{1}$

  Vậy $CTHH$ là $FeO$

  Gọi $CTHH$ là $Ca_{x}(PO4)_{y} (x,y∈N*)$

  theo quy tắc hóa trị :

  $\dfrac{II}{III}=\dfrac{2}{3}$

  Vậy CTHH là $Ca_{3}(PO4)_{2}$

  0
  2021-11-14T02:16:02+00:00

  Đáp án:

   N$O_{2}$ ; FeS; $Ca_{3}$($PO_{4}$)2

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )